služby

Nižšie si môžete prezrieť našu ponuku poskytovaných služieb.

Vývoz žúmp

Ponúkame Vám vývoz odpadových vôd, jímok, žúmp, septikov, lapolov  a iných tekutých odpadov zaradených do kategórie O, cisternovým fekálnym vozidlom o objeme 12 cbm. Tiež  vieme týmto autom zabezpečiť preplach potrubí, odčerpanie ďažďovej vody a pod.

Štandardná dĺžka hadíc je 35m, po dohode až 100m.

Preprava biohnojív

Ak Vám chýba návesová súprava vo Vašej aplikačnej linke, ponúkame Vám prepravu biohnojív (hnojovica, fugát, digestát, močovka, a i.) špeciálnou cisternou s miešaním o objeme 28m3. 

Preprava ostatných odpadov

Ponúkame aj prepravu tuhých hnojív (maštaľný hnoj) sklápacím návesom o objeme 24m3.
Podľa dohody možné prepraviť aj iné odpady, ako napr. stavebný odpad alebo ostatné odpady kat. O. 

O nás

Naša firma DUMAT - SK, s.r.o. ponúka služby v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom od roku 2016, kedy začínala ako Matej Dubravec - DUMAT a v roku 2018 prevzala všetky jej záväzky.

Stanovište vozového parku sa nachádza v Seredi a poskytujeme služby v celom Trnavskom kraji, poďla požiadavky zákazníka aj v celej SR.

Vytvorte si  web zadarmo